Close

ZAKRÝVANIE OCEĽOVEJ ZÁRUBNE ZOS

Systém zakrývania oceľovej zárubne (ZOS) je inovačné riešenie, ktoré umožňuje úplné zakryť existujúcu zárubňu (oceľovú, drevenú alebo z MDF) bez potreby jej demontáže, čo je obyčajne spojené s poškodením steny alebo dlažby a opravou celého bytu. Použitie ZOS umožňuje zakryť exis tujúcu zárubňu vrátane hrúbky steny, napr. vrátane obkla dačiek, bez nebezpečenstva ich poškodenia a bez zúženia dverového krídla. Ak bolo na existujúcej zárubni umiestne né dverové krídlo 80, po nainštalovaní systému zakrývania oceľovej zárubne tam môžete stále umiestniť rovnaké dverové krídlo so šírkou 80. Každý systém zakrývania oceľovej zárubne má možnosť nastavenia (do 20 mm) pomocou pohyblivého L profilu a vyrába sa v rôznych verziách pre každú hrúbku steny od 60 mm. Rozsah zastavania hrúbky steny je: 60-80 mm, 80-100 mm, 100-120 mm, 120-140 mm atď. Pri hrúbkach 240-260 mm sa používa základ zárubne v spojenej verzii.
ZOS znižuje svetlú šírku priechodu existujúcej zárubne len o 30 mm! Systém zakrývania oceľovej zárubne je riešením, ktoré umožňuje zabudnúť na neštandardnú vzdialenosť medzi závesmi v existujúcej zárubni, neštandardné umiestnenie protiplechu alebo jeho rozmery a na často sa vyskytujú ci problém neštandardného rozmeru polodrážky. Rýchla a bezproblémová montáž sa vykonáva na existujúcej zárub ni, kde je potrebné len demontovať závesy (iba v prípade, že presahujú obrys vonkajšej časti zárubne). Zárubňu je možné dodať taktiež s ľubovoľnou svetlou šírkou. To znamená, že neexistujú obmedzenia jej použitia s existujúcimi zárubňami, ktoré sú silno zdeformované (umožňuje vyrovnať zakrivenie existujúcej zárubne v rozsahu až 6 mm). Pokiaľ sa existujúca zárubňa počas používania nezdeformovala alebo je jej zakrivenie menšie ako 6 mm, nič nebráni v nainštalovaní štandardného systému zakrývania oceľovej zárubne a použití typického dverového krídla. Štandardný ZOS 80 možno namontovať na existujúcu zárubňu s veľkosťou v rozpätí 794 mm až 800 mm. Zakrivenia väčšie ako 6 mm vyžadujú objednanie individuálneho rozmeru ZOS. V takom prípade je potrebné pamätať na to, že dverové krídlo musí byť prispôsobené rozmeru systému zakrývania oceľovej zárubne. Iným riešením v prípade väčších deformácií môže byť demontáž jedného zvislého prvku existujúcej zárubne, čo umožní nainštalovať
štandardný ZOS a štandardné dverové krídlo. Systém zakrývania oceľovej zárubne možno dodať aj vo forme tunelu. Každé dverové krídlo z našej ponuky možno vyrobiť v ľubovoľnej veľkosti, aby zodpovedalo ZOS vzhľa dom na výšku a šírku.

Related Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *